Algemene voorwaarden

Per workshop vraag ik inschrijfgeld van € 5.00. U bent pas ingeschreven als u het inschrijfgeld hebt overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 INGB 0701 8810 97 t.n.v. M.J.A. Blokvoort-Duinstee te Emst.

Uiteraard wordt dit bedrag met het cursusgeld verrekend. Het resterende cursusbedrag kunt u tijdens de workshop gepast betalen. Of overmaken op mijn rekeningnummer.